Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. Đảng ủy

1. Bí thư Đảng ủy-  Chủ tịch HĐND

                                            

Họ và tên: Lộc Mạnh Toàn

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Toanlm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2. Phó Bí thư TT ĐU    

 

Họ và tên: Ma Văn Quang

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Quangmv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8272

Tổng truy cập: 1627265