Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo của Ủy ban bầu cử xã Trung Hội về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Trung Hội khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

03-03-2021 09:29

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Trung Hội

Khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 09/HD-UBBC ngày 19/02/2021 của UBBC tỉnh Thái Nguyên về hồ sơ người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử xã Trung Hội thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Bắt đầu từ ngày 01/03/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 phút ngày 14/3/2021. Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 3 năm 2021 (thứ 7 và chủ nhật), UBBC xã phân công cán bộ trực để tiếp nhận hồ sơ.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại UBND xã Trung Hội (Đ/c Lưu Quang Khánh – Chủ tịch UBMTTQ)

3. Hồ sơ ứng cử:

Người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND xã Trung Hội khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 nộp 01 bộ hồ sơ.

Hồ sơ ứng cử thực hiện theo hướng dẫn số 09/HD-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (có thành phần hồ sơ gửi kèm thông báo này).

1. Đơn ứng cử: Người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu 06/HĐBC-HĐND;

2. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú; đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

3. Tóm tắt tiểu sử: Người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu 08/HĐBC-HĐND;

4. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: Người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu 09/HĐBC-HĐND;

5. Ảnh chân dung: Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 02 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tóm tắt tiểu sử). Ảnh chân dung phải được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử liên hệ với phòng Nội vụ huyện Định Hóa hoặc  Đồng chí:  Lưu Quang Khánh- Chủ tịch UBMTTQ xã Trung Hội để được hướng dẫn và nhận mẫu hồ sơ ứng cử hoặc có thể tải mẫu hồ sơ ứng cử trên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn/tintuc/pages/chi-tiet.aspx?ItemID=8229).Thống kê truy cập

Đang truy cập:1725

Tổng truy cập: 1137968