Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã Trung Hội

07-01-2020 13:59

Ngày 07 tháng 01 năm 2020 UBND xã Trung Hội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chí trị năm 2019, và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.