Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

III. Ủy ban nhân dân xã

1. Chủ tịch UBND xã

  

Họ và tên: Nguyễn Thanh Định

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy- Chủ tịch UBND.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

dinhnt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

  2. Phó chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Phạm Phương Thái

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

thaipp.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6838

Tổng truy cập: 1627166