Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

- Có tổng diện tích đất tự nhiên là 1274,15 ha trong đó đất nông nghiệp là 380 ha, đất lâm nghiệp là trên 400 ha với 1.331 hộ và 4.485 nhân khẩu, có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chiếm 19,7 %. Cơ cấu kinh tế của xã là Nông - Lâm nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và ngành nghề, Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 12%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 25.400.000 đồng/ người/ năm. Trong đó thu từ tiểu thủ công nghiệp dịch vụ chiếm 45%.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6778

Tổng truy cập: 1627173